Nabízíme výkup plastového "odpadu" vzniklého při výrobě - neshodné díly atd .. z materiálů PC, PCABS, ABS, PP, PA66 a jiné...
Volná kapacita na našem rychloběžném mlýnu, nabízíme roztřídění a podrcení vašeho materiálu, tento pak může být použit zpátky ve výrobě. Cena od 4 kč/kg je včetně obalového materiálu - Big Bag + europaleta.
Možnost zajištění regranulace od certifikovaného zpracovatele, testů vlastností.